Річний звіт про діяльність закладу освіти


Звіт директора школи за підсумками роботи в 2018-2019 н.р.

В 2018-2019 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Указів Президента України, реалізацію державних, регіональних та міських програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Першочергова увага приділялась створенню належних умов для учасників освітнього процесу, якості шкільної освіти, задоволенню запитів обдарованої молоді, реалізації міських освітянських програм, питанням виховної роботи, покращення навчальної і матеріально-технічної бази школи.

Станом на 01.09.2018 року в закладі навчалося 1372 учні, що на 47 учнів більше ніж у 2017-2018 н.р. (1325 учнів).

Читати далі »


Звіт директора школи за підсумками роботи в 2017-2018 н.р.

В 2017-2018 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Указів Президента України, реалізацію державних, регіональних та міських програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Першочергова увага, як і в попередні роки, приділялась створенню належних умов для учасників навчально-виховного процесу, якості шкільної освіти, задоволенню запитів обдарованої молоді, реалізації міських освітянських програм, питанням виховної роботи, покращення навчальної і матеріально-технічної бази школи.

Станом на 01.09.2017 року в закладі навчалося 1325 учні, що на 43 учні більше ніж у 2016-2017 н.р. (1282 учнів).

Читати далі »


Звіт директора школи за підсумками роботи в 2016-2017 н.р.

В 2016-2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Указів Президента України, реалізацію державних, регіональних та міських програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Першочергова увага, як і в попередні роки, приділялась створенню належних умов для учасників навчально-виховного процесу, якості шкільної освіти, задоволенню запитів обдарованої молоді, реалізації міських освітянських програм, питанням виховної роботи, покращення навчальної і матеріально-технічної бази школи.

Станом на 01.09.2016 року в закладі навчалося 1282 учні, що на 35 учнів більше ніж у 2015-2016 н.р. (1247 учнів).

Читати далі »